Driedaagse keerdagen met Franciscus

Omwille van de gezondheid van alle betrokken gaan
de van 22 tot 25 oktober geplande keerdagen niet door. 

 

De Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom in samenwerking met de Broeders van Huijbergen bieden in 2021 drie weekends met de mogelijkheid om samen intensief bezig te zijn met Franciscus.

Mei donderdag 27 t/m zondag 30              Buitenste binnen.
Dit weekend is gericht op een kennismaking met Franciscus van Assisi. Aan de hand van zijn biografen kun je meer zicht krijgen op de mens Franciscus, zijn tijd en zijn levensverhaal. Bovendien zullen er momenten zijn waarop je ook eigen ervaringen weerspiegeld ziet.

September donderdag 16 t/m zondag19     Keerdagen
Gedurende dit weekend wordt vooral ingegaan op het bekeringsproces van Franciscus. Hoe hij op weg naar de vervulling van zijn ambitieuze idealen een keerpunt bereikt en kiest voor een weg naar zijn werkelijke bestemming. Ook hier zul je parallellen ontdekken met je eigen levenservaringen.

November donderdag 18 t/m zondag 21       Overgave
De laatste jaren van het leven van Franciscus staan dit derde weekend centraal. Aan de hand van zijn geschriften kun je kennis maken met het proces naar zijn overgave en vereniging met heel de schepping.

Deelname aan deze bezinningsdagen staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor, of geraakt is door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.
Specifieke ‘kennis’ omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is niet noodzakelijk,
wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de Franciscaanse spiritualiteit.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich open stellen en actief aan het gehele programma kunnen deelnemen.

De kosten voor ieder weekend bedragen € 125,00 per persoon.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Piet de Bruijn (custos)
tel. 0164 – 24 84 85
of e-mail
piet.debruijn@home.nl