Helende krachten in Huijbergen

Aandacht voor gezondheid door de eeuwen heen.

Deze gedachte is de bron van de nieuwe tentoonstelling van het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen. In het museum draait dit jaar alles om gezondheid en gezondheidszorg door de eeuwen heen. We blikken terug in de geschiedenis bij de Broeders van Huijbergen en de Wilhelmieten periode tot aan heden. We denken dan niet alleen aan de “ziekenboeg” maar ook aan de helende kracht die gevonden werd (en wordt) in het geloof zoals de Mariaverering, relikwieën en de genezingen door bemiddeling van de H. Siardus in Huijbergen.

Maar gezondheid kan ook te maken hebben met muziek, meditatie, en kruiden. Dus in de breedste zin van het woord, zowel geestelijk als lichamelijk. We mogen dit museumjaar ook de medewerking verwachten van “de Huijberg” en EHBO Huijbergen. Museumbezoekers die even tot rust willen komen kunnen terecht in de tuin van de broeders en ook de kapel zal toegankelijk zijn gedurende de openingstijden van het museum.

De muzikale omlijsting wordt dit jaar door verzorgd door K.E. Muziekvereniging St. Cecilia. Dit jaar vieren zij hun 125 jarig bestaan. De Huijbergse muziekvereniging kwam voort uit het parochiële zangkoor St Cecilia. Van daaruit groeide in 1895 fanfare Sint Cecilia. In 1973 ging het over in het hedendaagse St. Cecilia. Zij gaan er voor zorgen dat elke openingszondag in dit museumjaar, een stukje muziek ten gehore gebracht wordt.

Daarnaast hebben dit jaar een schilderijen expositie van  “de 4 van de Bakstraat uit Tholen” . Dank zij hun medewerking presenteren we een collectie die deels gerelateerd is aan het thema door een beroep te doen op de helende kracht van meelevende aandacht in onszelf.

De tentoonstelling loopt vanaf 11 april t/m 27 september.
We zijn open elke 2e en 4e weekend van de maand.

Maar op het programma staan nog meer activiteiten in en rondom het Wilhelmietenmuseum. We hopen u gezond en wel te mogen begroeten op één van onze bijzondere openingsdagen:
13 april (2e Paasdag),
27 april (Koningsdag) 
17 mei, ochtend (Koffieconcert).