– die aandacht heeft voor jongeren:

In veel parochies zijn er bijna geen jonge mensen. In een aantal kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen zijn vaak wel jonge en enthousiaste jonge mensen. Nieuwe bewegingen spreken jonge mensen klaarblijkelijk meer aan.

Ook in onze geseculariseerde samenleving, zoeken veel jongeren naar zingeving, verbondenheid en stilte. Zij hebben echter niets of weinig meegekregen van de kerkelijke traditie. De ervaring van religieuzen die veel optrekken met jongeren is dat de gesprekken die zij met hen hebben inspirerend en verrijkend zijn, ook voor de religieuzen zelf. Daarbij merken ze wel op dat het belangrijk is dat je jezelf blijft en je niet boven anderen stelt.

Tot grote verwondering en vreugde van sommige religieuze instituten, ontdekken jongeren soms weer dat het religieuze leven iets te bieden heeft wat leven gevend is. Jonge mensen kloppen aan kloosterpoorten. “Help ons”, zeggen ze, “om een leven in waarachtigheid en oprechtheid te beginnen”. “Help ons”, zeggen ze, “want de missie van het religieuze leven is een belangrijk antwoord op de vragen van deze tijd.”