Jezus

Hij toont ons hoe een mens kan uitgroeien,
verbonden met een bron van onvoorwaardelijke liefde.

Hij trok langs alle steden en dorpen,
bracht het bevrijdende nieuws van een koninkrijk
waar mensen tot bloei komen,
waarachtig en vredelievend.

Hij zag de mensen,
kwetsbaar en gevangen in eigen belang,
vermoeid en verlangend om goed te zijn,
maar als schapen zonder herder.

Zijn liefde groeit met je mee,
maakt sensitief voor lijden en leugen,
geeft kracht om kwetsbaar nabij te zijn,
en soms even als een teken van hoop.

Maria

Broeders beloven dienstbaar te leven,
vrij van bezit, en zuiver van hart.

Vruchtbaar voor het werk van zijn Liefde
begaan met de ontplooiing
van wie kwetsbaar of verdrongen zijn.

Evenals Maria proberen we dienstbaar te zijn
aan een God die bevrijdt, barmhartig is
en leven geeft dat sterker is dan de dood.

Franciscus van Assisi

Wij kiezen om te groeien
in de geest van Franciscus.

Eenvoudig en dicht bij wat waar is en blij maakt,
verwant aan elkaar op weg naar een wereld
waarin mens en natuur tot hun recht kunnen komen.

Zo proberen wij gehoor te geven
aan de stem van ons hart,
vrij en dankbaar voor alles
groeiende door de kracht van zijn liefde.