In een gemeenschap leren we gericht te blijven op wat werkelijk belangrijk is. Het is een bron van inspiratie om ondanks alles te blijven geloven in de kracht van Gods liefde, en steeds van daaruit te werken.

Zo’n gemeenschap houdt ons bewust van het belang van ieders ontplooiing, en daagt uit om:

  • waar mogelijk het beste van jezelf te geven,  
  • niet aan persoonlijk eigendom te hechten en
  • je eigen wil en smaak ondergeschikt te maken aan gezamenlijke afspraken.

Samen kunnen en zijn we gewoon méér.

… de ander zo bejegenen, dat hij geheel zichzelf kan zijn, zichzelf dieper kan ontdekken en uiten…. (Cons. 227)

“Meer en beter mens worden is:
meer en beter rekening houden met anderen,
bereid zijn tot luisteren,
vaardig hulp aanvaarden en verlenen,
(…) in navolging van Christus:
‘Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen” (Cons.228)

Jezus

Hij toont ons hoe een mens kan uitgroeien als hij Gods opdracht volledig vervult.

Jezus trok langs alle steden en dorpen,
hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

Toen hij de mensen menigte zag, voelde hij medelijden met hen,
omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Met vreugde en pijn, vallen en opstaan, proberen we iedere dag ons leven te richten op Hem.

Maria

In het beleven van hun religieuze professie (gehoorzaam, vrij van bezit en zuiver van hart)
willen de broeders een voorbeeld nemen aan Maria.

Door haar dienstbaarheid stelde zij zich onvoorwaardelijk open voor Zijn wil;
Zij ontving Hem, gaf Hem leven en aanvaardde Zijn dood.

Samen met Haar proberen we dienstbaar te zijn aan een God
die bevrijdt, barmhartig is en leven geeft dat sterker is dan de dood.

Franciscus van Assisi

Kiezen voor onze Congregatie betekent:
kiezen voor een leven in de geest van Franciscus.

Het leven van Franciscus uit Assisi boeit veel mensen,
die uitzien naar een rechtvaardige vrede
waarin mens en natuur tot hun recht komen.

Zo proberen ook wij
levend als broeders, gehoor te geven aan God en aan elkaar,
vrij van eigen bezit en met een zuiver hart
werkend aan een beter leven door concrete en gerichte activiteiten.