Tijd voor ontmoeten

Inleiding

Hoe komt een werkelijke ontmoeting tot stand?
Daar zijn heel wat ingrediënten voor nodig.
Om een ander echt te kunnen ontmoeten is op de eerste plaats een luisterende houding nodig en openheid voor de ander.
Van daaruit kan er een gesprek, een dialoog tot stand komen waarin je
niet alleen de ander ontdekt, maar waarin je ook jezelf leert kennen.

Een echte ontmoeting is als een spiegel, waarin verscheidenheid zichtbaar wordt en waarin mensen elkaar steeds beter gaan zien. Dat zien is meer dan waarnemen alleen, het is een gezien worden, gekend worden.

Advent is een tijd waarin wij ons voorbereiden
op het feest van menswording. Aanleiding is de menswording van God,
de geboorte van de Messias, Jezus.
Maar daarin schuilt ook onze eigen menswording.
Het koninkrijk van God is niet gerealiseerd met de komst van Jezus,
maar met de geboorte van God in ieder van ons.

In het licht van advent worden we uitgenodigd elkaar werkelijk te ontmoeten, door te luisteren, door het gesprek met elkaar aan te gaan, de verscheidenheid te omarmen en in de verscheidenheid te ontdekken hoe God in ieder van ons op eigen wijze geboren wil worden. Uiteindelijk mogen we dan opengaan, dat wil zeggen vruchtbaar worden voor elkaar en de samenleving, en zullen we ontvankelijk worden voor Gods aanwezigheid in onszelf.

Dit thema wordt uitgewerkt in drie subthema’s die drie achtereenvolgende zondagen

Zondag 3 december

Zondag 10 december

Zondag 17 dedember

Ontmoeting tussen mensen en tussen mensen en God
Een inleiding rond composities van J.S. BACH


Ommekeer in onszelf om te luisteren naar God en de ander.
Een inleiding over metanoia en leren luisteren


Opengaan voor een nieuw begin.
Een inleiding over opengaan en ontvankelijk worden.

Inleider:
Br. Theo Eijkhoudt 


Inleiders:

Br. Nico Boere   en
Franck Ploum

Inleider:
Br. Pieter van Ginneken