Brazilië

De Broeders van Huijbergen in Brazilië

780955533

Cáceres

Onze communiteit Cáceres bestaat nu uit zeven broeders, die allen de 65-jarige leeftijd zijn gepasseerd. Ondanks deze hoge leeftijd heeft ieder zijn taak, zo niet buiten de gemeenschap dan toch in de communiteit. De algemene vergadering van de Braziliaanse provincie besloot dan ook in 2005 om zolang het fysiek, medisch en sociaal verantwoord is hun verblijf en werkzaamheden voort te zetten.

Instituto Santa Maria

De school Santa Maria (ISM) heeft met ongeveer vijfhonderd leerlingen nog steeds een plaats in de gemeenschap van Cáceres. Mevrouw Cleia heeft de verantwoordelijkheid als hoofd overgenomen van Br. Willibrord Feyen, maar ISM staat nog steeds onder het schoolbestuur van de broeders. Statuten en huishoudelijk reglement worden aangepast om continuïteit van de school beter te kunnen waarborgen.

Meubelwerkplaats

De belangstelling voor een vakopleiding is beperkt gebleven. De grotere steden trekken veel potentiële jongeren. Bovendien stelt het kwalitatief uitstekende vakwerk van onze meubelwerkplaats ook hoge eisen aan de leerlingen. Toch kan het jaar meestal afgesloten worden met een klein batig saldo.

O Bom Samaritano

Het aantal pênfigo- en leprapatiënten, dat de oorspronkelijke doelgroep vormden, neemt gelukkig steeds meer af. Daarmee is wel de vraag gerezen of het ziekenhuis op de bestaande basis door kan gaan. Door deskundigen wordt gesproken over het starten van een oogbehandelingsafdeling, of een therapeutische kliniek, of een aan de tijd aangepaste dermatologische onderzoeksafdeling in samenwerking met de universiteit. Tot nu toe konden financiële tekorten aangevuld worden met gelden van sponsors uit binnen- en buitenland.

APAE

De APAE-school wordt bezocht door 135 gehandicapte leerlingen. Daar subsidies van de regering terug gedraaid zijn en traag uitgekeerd worden staat de school voor moeilijke keuzes. Om de kwaliteit van de begeleiding tenminste te handhaven zouden meer professionele krachten nodig zijn, maar vanwege gebrek aan financiële middelen moet de staf inkrimpen. Plannen voor uitbreiding zijn nu in de ijskast beland.

Bejaardenhuisvesting

Vlak bij de parochiekerk waar Br. Grignon vaste diensten verleent, zijn een aantal huisjes voor mindervermogende bejaarden gebouwd. De behoefte blijkt minder dringend te zijn dan was voorzien, maar zeven bejaarden bewonen er elk een huisje.

Kinderopvang

De crèche is erin geslaagd ook kinderen uit financieel sterkere milieus aan te trekken, maar de extra verdiensten van de hangmatten uit de weverij zijn uitgebleven. De weverij is gesloten en de inkomsten komen nu vooral van de betalende ouders.

Pastoraal

In de parochie van ‘Maria Onbevlekt Ontvangenis’ is een actieve parochieraad gegroeid. De pastorale aandacht van de betreffende broeders gaat vooral uit naar zieken, stervenden en armen.

1892658194

 

1379441506

532517015

 

Caceres br. Grignion