Heer, mogen onze gemeenschappen

een teken zijn van uw koninkrijk.

 

Jezus zie:

“Doet u dan voortaan net zo”.
Lc.10.37

Hemelse Vader,
wij danken U voor de gave van de Heilige Geest,
de schenker van leven,
die ons meer opent voor elkaar,
die conflicten oplost en onze verbondenheid versterkt.
Mogen we groeien in wederzijdse genegenheid
en in het verlangen om de boodschap van het evangelie
trouw te verkondigen,
opdat de wereld in eenheid kan samenkomen
en de Vredevorst verwelkomen.
Dit bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.