Een Goede week

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Viering van de goede week 2   april,  zondag 5   april,  woensdag 6   april,  donderdag 7   april,  vrijdag 8   april,  zaterdag 9   april,  zondag 10 april,  maandag 09.30    Eucharistieviering van Palmzondag 17.00    Viering van vergeving en barmhartigheid 17.00    Eucharistieviering van Wittedonderdag 15.00    Lijdensverhaal van Goede Vrijdag 19.00    Paaswake 09.30    Hoogfeest […]

Vesperviering: Levenskracht

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

levenskracht Wonderlijk om te zien hoe kale bomen en struiken weer tot leven komen. Eerst wat aarzelend, maar na een paar zonnige dagen voltrekt zich een metamorfose. De wereld gaat er anders uitzien. Wat dor leek staat in bloei, en de kale silhouetten van bomen verdwijnen achter duizenden bladeren die in een paar dagen tijd […]

Vesperviering “Dag van de schepping”

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

Dag van de aarde   De aarde is te zien als een boek van de schepping. Het is de eerste en meest basale openbaring waarin God zich laat kennen in een eigenhandig geschreven boodschap die je goed kan doen. Het is een boek dat:  - ongeletterden wijs maakt- licht geeft om te zien wat je anders […]

Vesperviering; “Hemel”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

de  HEMELHet wereldbeeld met een koepel vol sterren hebben we intussen wel achter ons gelaten maar niet de verwondering voor wat ons omgeeft. Steeds meer maken we kennis met de onmeetbare afstanden, onhoudbare temperaturen en onvoorstelbare snelheden. Gretig gaan mensen op weg, zoeken naar oorsprong en willen begrijpen om te beheersen, maar ook op die […]

Interkerkelijke ontmoeting rond “The Letter”

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

  The Letter Tien jaar na het verschijnen van de Pauselijke brief "Laudato Si" worden enkele mensen uitgenodigd naar Rome te komen om hun zorgen en ervaringen te delen en elkaar te inspireren. De film brengt hun afzonderlijke situaties aan het licht, maar tevens ook de diepere oorzaak die ligt achter hun problemen van armoede, […]

Vesperviering “Zon”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

DE  ZON Gezegend ben je, broeder zon,je brengt ons steeds een nieuwe dag.Jij meesterschilder van het licht,je straalt met innerlijke kracht,vervult ons met ontzag. Gezegend ben je, zuster maan,wij zien Gods avondlicht in jou.Je troost ons met je zachte glans,vervult met weemoed ons bestaan,versiert het gras met dauw. Gezegend ben je, broeder wind,je streelt en […]

Loslaten in vertrouwen

Loslaten in vertrouwen donderdag 13 juli  t/m  zondag 16 juli 1923 Deelname aan deze bezinningsdagen staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor, of geraakt is door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Specifieke ‘kennis’ omtrent Franciscus en/of zijn geschriften is niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze […]

Maria ten Hemelopneming

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Professie jubilea  Het merendeel van de broeders beloofde op 15 augustus, feest van Maria ten Hemelopneming, hun leven te richten op de boodschap van Jezus en wel volgens de richtlijnen en spiritualiteit van de Congregatie.In Huijbergen heeft Maria de eeuwen door een belangrijke rol gespeeld. Het oude (1278) klooster van de Wilhelmieten droeg de naam […]

Vesperviering “Lucht”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

L U C H TLucht roept associaties op van iets dat ons te boven gaat, maar ook van de adem die ons, meestal onzichtbaar in en uit gaat.De drijvende wolken wekken de fantasie van kinderen, maar boeren en vissers die vroeger nauw met de natuur verbonden leefden, lazen de ontwikkeling van het weer af aan […]

Wereldgebedsdag zorg voor de schepping

OVERAL

Zorg voor de schepping De instelling van deze dag heeft te maken met de publicatie van de Encycliek "Laudato si" van Paus Franciscus in juni 2015. Het voornemen om de eerste dag van het orthodox kerkelijk jaar (1 september), hiervoor te bestemmen is afkomstig van oecumenisch patriarch Dimitrios, hoofd van de kerk van Constantinopel die […]

Stille retraite

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

Stille retraite   Over deze stille Franciscaanse retraites met persoonlijke begeleiding vind je meer informatie bij de Franciscaanse beweging

Vuur

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Het vuur van vrede en levenskracht doorgevenHet vuur waar Franciscus over spreekt verlicht de nacht; is mooi en vrolijk, stoer en sterk.Maar de duizenden hectares bos die in vlammen zijn opgegaan tonen ook hoe overweldigend destructief dat vuur kan zijn. Ook de helende geest van Pinksteren die zelfvertrouwen gaf en moed om de boodschap van […]