Webinar Participatie

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

  De uitnodiging van Paus Franciscus om samen in Gods Geest op weg te gaan naar toekomst is ook door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) verwelkomd. In een serie van 5 webinars kunnen belangstellenden deelnemen aan digitale en lokale gespreksgroepen. De broeders in Huijbergen nemen deel aan dit proces en er is een beperkte gelegenheid […]

Thematische Vesperviering: Passie

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

PASSIE De eerste sporen van levenskracht worden weer zichtbaar om ons heen. Wat dor en levenloos leek blijkt een wonderlijke kracht te bezitten; de wilde krokus, de narcis en 't sneeuwklokje ze zijn er weer. De levenslust van de prunus wekt ieder jaar onze bewondering op. Die universele levenslust is ook in ons aanwezig, dieper […]

Webinar Missie

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

  De uitnodiging van Paus Franciscus om samen in Gods Geest op weg te gaan naar toekomst is ook door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) verwelkomd. In een serie van 5 webinars kunnen belangstellenden deelnemen aan digitale en lokale gespreksgroepen. De broeders in Huijbergen nemen deel aan dit proces en er is een beperkte gelegenheid […]

Thematische Vesperviering: “Onthecht”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

ONTHECHT Hoe mooi zo een glinsterende waterdruppel ook mag zijn, zo komt pas tot haar recht als ze loslaat en de aarde vruchtbaar maakt. We zijn in de 40-dagentijd, vanouds een tijd van oefeningen in onthechting, oefeningen in vrijheid. Geboeid door ons eigen glinsteren zijn we gericht op het behoud van wat we zelf van […]

Overgave in vertrouwen

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

Er is een parallelle wereld tussen die van de tekstdichters waaraan cantateteksten werden ontleend en die waarin wij nu leven. Toen waren er de pestepidemieën, de 30-jarige oorlog, de vele ziektes nog los van de pest, nu is het de Covid-19 pandemie die de wereld in haar greep houdt. Wanneer het besef doordringt dat de […]

Als ik de liefde niet heb

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

"Als ik de liefde niet heb ben ik niets" Al spreek ik de taal van mensen en engelen:Als ik de liefde niet heb,ben ik niets meer dan een galmende gong of een rinkelende bel. Al kan ik voorspellen als een profeeten ken ik al Gods geheimenen weet ik alles wat er te weten valt,en heb […]

Nationale Openkloosterdag

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

Nationale  open  kloosterdag "Dit zijn wij" Gaan met God   Deze open kloosterdag willen we samen met belangstellenden en genodigden ervaringen delen over de rol van God in ons leven. Vragen als : Wat betekent God voor jou, in jouw leven? Hoe ervaar jij de aanwezigheid van God of juist de afwezigheid van God? Geen […]

Vesperviering met als thema Groei

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Groei is tot ontplooiing komen In veertiendagen tijd is wat dor en doods leek weer groen geworden en soms zelfs uitbundig tot bloei gekomen. Onder invloed van de warmte en het licht van de zon zijn verborgen potenties een zichtbare realiteit geworden. Ook mensen met hun rijkdom aan potenties ontplooien zichzelf, hun samenleving en hun […]

Vesperviering met als Thema ‘Verwondering”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Verwondering Kinderen die kennis gaan maken met de wereld om hen heen kunnen zich argeloos verwonderen over dingen die voor ons alledaags zijn geworden. Wij die geleerd hebben te denken in oorzaak en gevolg, kennen het waarom, wanneer en 't hoe en nemen daar gemakkelijk genoegen mee.Het zijn dikwijls de mensen met een artistieke aanleg […]

Vesperviering “Scheppend leven”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Scheppend leven   We beschikken over ongeveer 6800 levende talen waarbij de dialecten nog niet zijn meegerekend. Muziek en dans, afbeeldingen en gebaren tonen een oneindige rijkdom aan creatieve talenten. Iedere tijd en cultuur laat weer nieuwe menselijke mogelijkheden zien. We zijn niet alleen creatief in de manier waarop we uitdrukken wat in ons leeft, […]

Vesperviering “Blijmoedig”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Blijmoedig Waar wordt je blij van?Een genezing,het herstel van een relatie,een ontdekking dat je moeite niet tevergeefs was,of zomaar door de geur van het bos,de zon op je huid,de lach van een kind? Echte vreugde is een gave,niet maakbaar maar tochzijn er lasten die kunnen drukkenen beslag leggen op de ruimte in ons hart. Zou […]

Vredelievend

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Vredelievend Mensen kennen veel manieren om elkaar vrede te wensen,een woord, een gebaar waarmee we te kennen geven:Ik waardeer je, wees niet bang,vertrouw me, ik ben veilig voor je. De manier waarop we met onze kwetsbaarheid omgaankan bepalend zijn voor een betrouwbare vredewens.Maar hoe kun je kwetsbaar zijn en niet uit balans rakendoor de blik […]