– die er is voor de armen; die sober is en nadenkt over waar wij ons geld aan besteden:

Religieuzen zijn betrokken bij allerlei vormen van hulp aan mensen die worden uitgesloten: dak- en thuislozen, vluchtelingen, migranten. Zij willen kwetsbare medemensen ook daadwerkelijk nabij zijn: tijd nemen, mee optrekken, voor en samen met hen bidden. Velen merken op hoeveel rijkdom zij hebben ontvangen in allerlei ontmoetingen met mensen uit de maatschappelijke marge.

Vanuit hun verbondenheid met gemarginaliseerde groepen zoeken religieuzen soms ook het gesprek op met de overheid en politiek. Religieuzen zien op dit vlak een rol voor zich van ‘spreekbuis zijn’, hoe stroperig het contact met overheid en politiek ook kan zijn. In contemplatieve communiteiten en communiteiten van ouderen houdt men het venster naar de wereld open door gastvrijheid, onderlinge gesprekken over wat er in de wereld gebeurt en door financiële ondersteuning van projecten. Ook het bidden voor vrede en gerechtigheid is voor deze gemeenschappen een vorm van dialoog met de wereld. Zo worden de kloostermuren “als het ware doorzichtig”, werd opgemerkt.