Gemeenschap

In een gemeenschap leren we gericht te blijven op wat werkelijk belangrijk is.

Het is een bron van inspiratie om ondanks alles te blijven geloven in de kracht van Gods liefde, en steeds van daaruit te werken.

Zo een gemeenschap houdt ons bewust van het belang van ieders ontplooiing, en daagt uit om:
waar mogelijk het beste van jezelf te geven,  niet aan persoonlijk eigendom te hechten en
je eigen wil en smaak ondergeschikt te maken aan gezamenlijke afspraken.

Samen kunnen en zijn we gewoon méér.

… de ander zo bejegenen, dat hij geheel zichzelf kan zijn,
zichzelf dieper kan ontdekken en uiten…. (Cons. 227)

“Meer en beter mens worden is:
meer en beter rekening houden met anderen,
bereid zijn tot luisteren,
vaardig hulp aanvaarden en verlenen,
(…) in navolging van Christus:
‘Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen” (Cons.228)