Heeft muziek helende krachten ?

 

Voor het jaar 2020 koos het Wilhelmietenmuseum “Helende krachten in Huijbergen” als het centrale thema. Met als ondertitel Aandacht voor gezondheidszorg door de eeuwen heen.

Bij het opzetten van dit programma kwam de vraag naar voren: “Heeft muziek wel helende krachten? “

Nou, geloof dat maar!

Dat is overduidelijk het geval. Br. Theo Eijkhoudt gaf hierover op donderdagavond 23 juli een overtuigende  lezing ten gehore in de ontvangstzaal van het klooster Ste.- Marie. Vanwege de grote belangstelling, en het in acht nemen van een veilige onderling ruimte, is br. Theo nog een keer te horen op donderdag 20 augustus van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bij de broeders op Boomstraat 7.

Er  worden zowel klassieke muziek als volksmuziek en de betere popmuziek gebruikt. Deze fragmenten worden niet achter elkaar ten gehore gebracht, maar door de lezingstekst heen verspreid. Vanwege de nog heersende anderhalve meter afstand-regel zal het niet mogelijk zijn om net zoveel belangstellenden in de ontvangstruimte te plaatsen als vorig jaar bij de Koffiecantate van Bach. Dat waren er toen over de 40.

Het is daarom van belang dat liefhebbers zich van te voren aanmelden. Dit kan telefonisch en mondeling bij de receptie van Ste.-Marie (tel. 0164 642650). Als U belt, laat dan uw telefoonnummer noteren, zodat we U terug kunnen bellen als er mogelijk een tweede avond ingelast moet worden.
Op de website van het museum (www.wilhelmietenmuseum.nl) zal dat kenbaar gemaakt worden.

Voor de belangstellenden gelden voorlopig nog de van kracht zijnde corona-adviezen: blijf thuis bij gezondheidsklachten, houdt anderhalve meter afstand. Leden van een gezin die willen komen moeten dat ook even vermelden: een gezin telt voor één persoon.

Inloop en een kopje koffie is er tussen 18.45  en 19.00 uur. Na afloop wordt er nog een kopje geschonken.