Heer, help ons
de wonden te zien en hoop te geven

 

 

Hij ging naar de
gewonde man toe,
goot olie en wijn
over zijn wonden
en verbond ze.
Lc.10.34a

Barmhartige God,
U die de bron bent van alle liefde en goedheid,
stel ons in staat om de noden van onze naaste te zien.
Laat ons zien hoe we kunnen bijdragen aan genezing.
Verander ons, zodat we al onze broeders
en zusters kunnen liefhebben.
Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen,
zodat we kunnen bijdragen aan een wereld
van vrede voor iedereen
en aan het herstel van mensen.
Dank U voor het vernieuwen van uw schepping
en dat U ons leidt naar een toekomst vol hoop:
U die de Heer van ieder mens bent,
gisteren, vandaag en voor altijd.
Amen.