Heer, laat ons zien

hoe we op onze naaste kunnen reageren

 

 

Jezus zei:
“Wie van de drie
is volgens u
de naaste geworden”.
Lc.10.34

Heilige God,
uw zoon Jezus Christus kwam onder ons
om ons de weg van medeleven te tonen.
Help ons door uw Geest om zijn voorbeeld te volgen,
om in de behoeften van al uw kinderen te voorzien,
en zo een verenigd christelijk getuigenis te zijn
van uw wegen van liefde en barmhartigheid.
Dat bidden wij in Jezus’ naam.
Amen