Help mij Heer om mijn naaste en mijzelf
lief te hebben met alles wat ik ben

De wetgeleerde antwoordde:

“Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart
en heel uw verstand,
en uw naaste als uzelf.”
Lk.10.27

Heer, geef ons de toewijding
om U dieper te leren kennen,
zodat we U met heel ons wezen kunnen liefhebben.
Geef ons een zuiver hart, om onze naaste
lief te hebben als onszelf.
Moge de gave van uw Heilige Geest ons in staat stellen
om uw aanwezigheid te herkennen
in onze zusters en broeders.
Dat we van elkaar mogen houden met dezelfde onvoorwaardelijke liefde waarmee U van ons houdt.
Door Christus onze Heer. Amen.