Het Wilhelmietenmuseum

In het jaar 1847 werd in Huijbergen het laatste klooster van heel de Wilhelmietenorde gesloten. Het vicariaat Breda nam de bezittingen over en stelde deze beschikbaar voor de opvoeding van weeskinderen. De Broeders van Huijbergen begonnen hier hun opvoedingswerk. Helaas is het klooster van de Wilhelmieten, met alle latere uitbreidingen in 1944 door de Duitsers in brand gestoken. Het poortgebouw is gelukkig gespaard gebleven, en na een grondige restauratie is daar het Wilhelmietenmuseum in ondergebracht. In een zestal zalen worden vele herinneringen aan de Wilhelmietenorde en aan het werk van de broeders van Huijbergen tentoongesteld.

Naast de permanente tentoonstelling zijn er ook wisselende exposities.
Zoals “Kijk je rijk” in 2017
en “Sprakeloos” in 2018.

Het museum is geopend elk 2e en 4e weekend van de maanden april tot oktober van 14.00 – 17.00 uur. En verder het hele jaar door na (telefonische) afspraak.

Telefoon: 0164 – 642568 b.g.g. 0164 – 642650