IM005 BROEDER HIERONYMUS (FR. AKKERMANS)

005 BROEDER HIERONYMUS (FR. AKKERMANS)

Geboren te Wagenberg : 03 – 01 – 1857
Ingetreden op : 06 – 07 – 1875
H. Professie…… : 30 – 08 – 1879
Overleden : 22 – 01 – 1886
Begraven op het parochiekerkhof.

Over deze eerste Br. Hieronymus zijn de gegevens uiterst schaarst temeer daar hij zo jong gestorven is.
Hij was nog maar amper 29 jaar, toen hij op het Kerstfeest van 1885 ’s avonds onder de recreatie tijdens het kaartspel plotseling een “beroerte” kreeg, het bewustzijn verloor en zonder tot het bewustzijn te zijn teruggekeerd, op 22 januari 1886 overleed. Wel erg tragisch en schokkend voor de kleine Huijbergse Kloostergemeenschap, toen hen zo onverwacht zo’n veel belovende jonge kracht ontviel.

Omdat hij nog maar 18 jaar was toen hij broeder werd (1875) heeft• men nog geprobeerd hem op te leiden tot onderwijzer. Al spoedig echter bleek dat zijn intellectuele capaciteiten hiervoor niet toereikend waren en broeder Hieronymus staakte zijn studies. Hij was er helemaal niet rouwig om, want vrolijk en opgewekt is hij door zijn kortstondig leven gegaan en door zijn opgeruimde natuur verwierf hij ieders sympathie. Welke werkzaamheden hij in zijn 10-jarig kloosterleven na zijn mislukte onderwijzersstudie heeft verricht is ons onbekend.
Broeder Hieronymus is een van de eerste zes broeders, die nog op het parochiekerkhof zijn begraven, omdat het kloosterkerkhof pas in 1890 is aangelegd.