IM006 BROEDER ANGELUS (J. BARTELS)

006 BROEDER ANGELUS (J. BARTELS)

Geboren te Etten : 11 – 06 – 1862
Ingetreden : 21 – 03 – 1887
Overleden in zijn noviciaatperiode op : 13 – 12 – 1888
Begraven op het kerkhof van de parochie.

Deze Br. Angelus was een neef van de meer bekende Br. Cornelis (Joh. Bartels) die ondanks zijn chronische astmakwaal de eerbiedwaardige leeftijd van 83 jaar bereikte. Zijn jongere neef, Br. Angelus, stierf al op 26 jarige leeftijd nadat hij slechts 21 maanden als novice in het Huijbergse Ste. Marie had doorgebracht. Zijn vroegtijdige dood, zijn kortstondige broeders loopbaan en het feit, dat dit al zo heel lang is geleden, zijn oorzaak, dat er geen enkel nader gegeven over zijn persoon en zijn leven meer te verkrijgen is. Broeder Angelus was de laatste van de zes broeders die op het parochiekerkhof van Huijbergen zijn begraven.