Zeg het met palmen

Zeg het met palmtakken dat je Hem
die beeld is van ‘Ik zal er zijn voor u’
wil binnenlaten in je leven.

Zeg het met palmtakken
dat je de Gekruisigde, de Verrezene
wil binnenlaten in je samenleven.

Zeg het met palmen dat je je verbindt
tot een nieuwe manier van leven
waar het geknakte riet niet gebroken
en de kwijnende vlaspit niet gedoofd worden,

waar recht wordt gedaan aan de minsten,
waar alles spreekt van breken en delen.

Zeg het met palmen en doe wat je zegt:
ik zal er zijn voor u.
Laat de Gekruisigde in jou
tot leven komen.

Carlos Desoete