– die mensen inspiratie biedt om hun leven een richting te geven:

Religieuzen voelen zich geroepen open te staan voor élk mens: voor arm en rijk; jong en oud; vrouwen en mannen; mensen van Nederlandse afkomst of uit andere landen; voor lhbti-ers. Veel religieuzen vinden het uiterst pijnlijk dat grote groepen mensen veroordeeld en buitengesloten worden door een te strikte interpretatie van de kerkelijke moraal, bijvoorbeeld ten aanzien van seksualiteit en huwelijk.

De barmhartigheid en gastvrijheid die bij religieuzen hoog in het vaandel staat, doet sommige religieuze gemeenschappen ertoe besluiten om bijeenkomsten en vieringen te houden waar mensen welkom zijn die zich elders buitengesloten voelen. Ook al is Nederland een zeer geseculariseerd land, toch zoeken veel mensen ernaar om hun leven betekenis te geven en in verbondenheid te leven met anderen.

Sommige religieuze gemeenschappen kiezen er bewust voor om aan te sluiten bij traditionele symbolen en gebruiken van de Kerk. Het is hun ervaring dat mensen makkelijk instappen als zij eenvoudig bidden zoals de Kerk bidt. Maar anderen zijn van mening dat de traditionele liturgische taal een obstakel is voor veel mensen. De oude woorden vragen telkens om een vertaling naar de hedendaagse cultuur.

Ook wordt door sommigen opgemerkt dat we als Kerk moeten openstaan voor de wetenschap; dat wetenschappelijke inzichten meegewogen moeten worden in een open theologische en morele bestudering van de vraagstukken van leven en dood, van vrede en gerechtigheid. De visie die paus Franciscus heeft beschreven in zijn encyclieken Laudato Sí en Fratelli Tutti zijn wat dat betreft een bron van inspiratie voor veel religieuzen.