Kerstmis

K e r s t m i s “Waar jij bent, ben ik thuis”Zou het kunnen zijn dat er achter de geboorte van Jezuseen dergelijke liefdesverklaring schuilgaat?Stel je voor dat hij die onderweg als dakloze geboren wordt eigenlijk wil zeggen:”Hier ben ik thuis, bij...