Ter kennismaking

Broeder Patrisius Marten: (09-03-1984),Gunung Tamang, Kalimantan Barat. Hij was de vierde in en gezin van vijf kinderen  Na de basisschool ter plaatse en volgde hij een jaar de openbare mavo in Lingga, maar ging vervolgens naar een christelijke mavo in Sanggau. Na zijn eindexamen in 2002 volgde hij de openbare HAVO in Sanggau en slaagde in 2005, Zijn eerste keuze was een militaire opleiding, maar slaagde niet voor de test en genoot een jaar van zijn vrijheid. Zijn keuze om broeder te worden had meer succes. Na de kennismaking in Pati begon hij in 2007 aan zijn noviciaat en deed zijn eerste professie in 2009. Vervolgens deed hij praktijk ervaringen op als jeugdleider in Putussibau en Singkawang, en volgde succesvol de onderwijzersopleiding aan de Universiteit Sanata Dharma te Yogyakarta. Dit jaar begint hij een nieuwe taak hoofd van de basisschool Dahlia te Pontianak. Als leidraad voor zijn levenskeuze spreken de woorden van Paulus: “Niet degene die zichzelf prijzen kunnen staande blijven maar degenen die de Heer hoogacht” (2 Kor. 10:18)

Broeder Hieronimus Filianus Nasu Rusik (08-02-1986) Maumere, Flores.
Hij groeide op in Waibalun, waar hij onderwijs genoot van de kleuterschool tot de mavo. Van 2001 tot 2004 volgde hij een middelbare economische school  in Kupang. Na twee jaar maakte hij een belangrijke keuze, vertrok naar Pati in Midden-Java om nader kennis te maken met de broeders en volgde de vormings-jaren in het noviciaat te Yogyakarta. Na zijn eerste professie hielp hij de econoom met de schoolgelden voor de SMP Tarsisius in Singkawang, assisteerde op het internaat en zorgde voor de huishouding van de communiteit, wat hij later ook in Putussibau deed. In 2011 kreeg hij Engels als studieopdracht en kan deze in 2015 met succes afronden aan de Universtiteit Sanata Dharma te Yogyakarta. Momenteel is hij werkzaam als leraar Engels aan de SMA Santo Paulus, maar blijft dankbaar voor de gelegenheid op meerdere plaatsen ervaring te kunnen opdoen. Ook hij voelt zich geïnspireerd door een tekst van Paulus: “Alles wat ik draag in verbondenheid met Hem, zal mij kracht geven”. (Filipi 4″13)

Broeder Antonis Mili (02-12-1987) Tapang Sambas, Kalimantan Barat. In een katholiek gezin van acht was hij  het zesde kind. Het doopsel ontving hij in de parochiekerk van Sekadau en het vormsel in Sintang waar hij, na het basisonderwijs en de SMP in Tapang Semadak, ook slaagde voor de SMA in het jaar 2007. Het jaar daarna begon hij met zijn kennismaking als aspirant in Pati en vervolgde die met de twee vormingsjaren in het noviciaat te Yogyakarta. Op 15 augustus 2011 deed hij zijn eerste professie in de kathedraal van Pontianak en zorgde daarna in Putussibau voor het internaat en de huishouding van de communiteit. Twee jaar later kreeg hij Indonesisch als studieopdracht en deze voltooien met lof in 2017. Na een jaar als leraar aan de SMP te Singkawang en groepsleider op het internaat zal zijn nieuwe taak in Pati liggen, waar hij leraar wordt aan de SMP en assisteert in de opleiding van de aspiranten. Voor hem is de wijsheid van Sirakh een richtlijn: “Voor hen die geduldig kunnen wachten tot het juiste moment, zal de vreugde zichtbaar worden. (Sir. 1:23)

Broeder Marianus Beni Maing Lewotobi (17-01-1988), Leuwayan, Flores. 
Hij was de jongste van drie kinderen