Maria als model

Het is niet toevallig dat het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen aan het begin staat van de Advent. Het feest dat Maria zonder erfzonde werd ontvangen wordt gevierd op 8 december d.i. 9 maanden voor haar geboorte op 8 september. Dit feest heeft geen basis in de H. Schrift maar is het gevolg van een theologische reflectie op het moederschap van Maria. Zij was uitverkoren om God mens te laten worden, maar omdat de erfzonde juist inhoudt dat er een ingeboren weerstand tegen het goede in mensen aanwezig is, was er een probleem. Maria kan niet en God ontvangen om hem mens te laten worden en tegelijk een weerstand hebben tegen wat goed en goddelijk is. Daarom is men tot het inzicht gekomen dat Maria vrij geweest moet zijn van alle mogelijke weerstand tegen het goddelijke, om hem geboren te kunnen laten worden. In de tijd dat vooral het denken bepaalde wat aannemelijk was (rationalisme) wordt dit inzicht als een aanvaardbare oplossing verwelkomd.

Deze “ontvankelijkheid” van Maria kan voor ons een bron van inspiratie zijn. Haar ja tegen het onbegrijpelijke dat haar overkwam kan ook ons vruchtbaar maken. Ja zeggen tegen liefde die je overkomt, het mooie dat je hoort of ziet bij je binnen laten komen, ja zeggen tegen de harde waarheid van een verlies, een vergissing of een misstap kunnen erkennen. Al deze momenten van ja zeggen doen iets met je van binnen. Ze kunnen je vruchtbaar maken voor barmhartigheid, tederheid en meeleven, maar ook voor verwondering en blijdschap.