– waar leiders en medegelovigen in gesprek blijven met elkaar en werkelijk naar elkaar luisteren:

Religieuzen zijn verheugd dat het Synodaal Proces zo benadrukt dat wij als gelovigen voorafgaand aan elk onderscheid – bisschop, priester, religieus, leek – leerlingen zijn van Christus. Gemeenschappen van religieuzen proberen bewust een plek te zijn waar de gelijkwaardigheid van broeders, zusters en leken wordt beoefend door gedeelde verantwoordelijkheid. Meerdere ordes en congregaties hebben een lekengroep die zich nauw betrokken voelt bij de zending van het instituut: een derde orde, oblaten, geassocieerde leden. Zij participeren in het gebed en werk van de gemeenschap. Voor zowel de religieuzen als de geassocieerde leken is dat zeer verrijkend. Religieuzen hopen dat we als Kerk leren om de gaven van álle gelovigen te erkennen en waarderen, omdat de H. Geest ook in hen werkzaam is; dat vrouwelijke en mannelijke leken worden ingeschakeld op alle beleidsniveaus; dat de kerkelijk leiding de vele mensen die zich op allerlei terreinen van Kerk en samenleving inzetten voor gerechtigheid en bescherming van de rechten van de mens, bemoedigt.

Over de positie van vrouwen in onze Kerk is in onze gesprekken regelmatig opgemerkt dat vrouwen altijd en overal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het kerkelijke leven, maar dat veel – vooral leidende – functies alleen voor mannen open staan. Veel religieuzen hopen en verlangen ernaar dat vrouwen op alle niveaus van het kerkelijke leven een bijdrage kunnen leveren, ook in bestuurlijke en leidende functies.