Laudato Si’ manifest

Geïnspireerd door Jezus boodschap van heil voor allen,
en bemoedigd door de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’,
willen wij ons inzetten voor de bescherming van de schepping
en van het recht op waardig leven van de armsten.

Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze
planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep en
beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. (LS, par. 53)


De schoonheid van Gods schepping is voor ons
een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering.
We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen
dat de generaties die na ons komen
een wereld erven die niet is geplunderd en verwoest.

Wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen,
aan kinderen die nu opgroeien? (LS 159)

We beseffen dat er daarvoor wereldwijd een ingrijpende ommekeer
plaats moet vinden van economische en politieke systemen.
Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’
is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze
waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. (LS 14)

We doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht,
moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat,
die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen.

Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen
dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptie allen
treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld
vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging
van de belangen van enkele landen. (LS 164)

We roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij.
We zullen onze hartstocht voor de schepping voeden, onze verbondenheid met anderen,
vooral de meest kwetsbaren, versterken,
en steeds blijven streven naar een wereld die beantwoordt aan Gods bedoelingen.

De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is,
dat wij altijd van koers kunnen veranderen,
dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. (LS 61)

=  Bennekom 23 april 2016  =