De zeven geestelijke werken van barmhartigheid

Barmhartig 820af6300d2983e8859fDe vraag is wat de zeven geestelijke werken voor mensen in onze tijd kunnen betekenen? De meeste mensen kennen de werken van barmhartigheid als werken die om een praktische houding vragen. De kerkvader Origenes is de eerste die de werken van barmhartigheid niet alleen uiterlijk opvat, maar ze ook spiritueel is gaan duiden. De hongerigen voeden werd voor hem: de zusters en broeders geestelijk voedsel te eten geven. Bij de naakten kleden dacht hij aan de mantel van wijsheid die wij de mensen aan mogen bieden. Een broeder of zuster bezoeken kan ook betekenen dat wij hem of haar mogen troosten.

De verdeling van de werken van barmhartigheid in zeven geestelijke en zeven lichamelijk werken werd in de Middeleeuwen verder ontvouwd. In de catechismus van de Katholieke Kerk worden de werken van barmhartigheid omschreven als daden van naastenliefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke nood. Onder die geestelijke nood wordt verstaan: onderricht geven, goede raad verstrekken, de bedroefden troosten, de zondaars terecht wijzen, bedreiging geduldig dragen, zij die ons beledigen graag vergeven en voor de levenden en de doden bidden.

De geestelijke werken van  barmhartigheid vragen immers om wederzijdse liefde en respect. Want wie goede raad wil geven wordt gevraagd om dit vanuit een liefdevolle houding te doen. En wie onderricht wil geven zal ook ruimte moeten scheppen in zichzelf, voordat hij de ander te woord kan staan. In het Heilig Jaar van Barmhartigheid is het goed om bij die spirituele dimensie van barmhartigheid stil te staan.

Bij           –           de broeders van  Huijbergen (Boomstraat 07)
Op            –          zondag 28 februari  10.45 – 15.00
Door          –        Lenie Robijn
Voor          –        € 15.– (inclusief warme maaltijd)
Aanmelden    –   via:      gencur@abcfh.nl       of :       0164-642650