Leven in verandering

De wereld om ons heen verandert.
Veranderingen op zichzelf zijn van alle tijden en hebben vaak ook voortuitgang met zich meegebracht. Toch is er een verschil: de veranderingen in onze tijd gaan vele malen sneller en zijn ook ingrijpender. Veel veranderingen hebben te maken met het de leefstijl van de mens. Gedrag dat vaak vernietigend werkt. Veel heeft te maken met globalisering waardoor onze manier van leven hier effecten heeft op het leven elders.
Dit alles heeft gevolgen voor onze relaties. We zoeken in deze veranderende wereld naar nieuwe manieren om ons te verhouden tot elkaar, tot de aarde, tot God wellicht ook.

In deze serie bezinningszondagen staan we stil bij de verschillende relaties die in deze veranderende wereld onder druk staan of aan vernieuwing toe zijn.

Inschrijven

franck@abcfh.nl
of  broederhuis:
0164 – 642 650

(uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)

Programma van de dagen

09.30 uur      eucharistieviering (optioneel)
10.15 uur        koffie met de broeders
10.45 uur       inleiding en gesprek 1
12.30 uur       warme maaltijd en pauze
13.45 uur       inleiding en gesprek 2
15.00 uur       meditatieve afsluiting
15.15 uur        koffie met de broeders (optioneel)

Informatie:
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl
Franck Ploum – franck@abcfh.nl  / 06-48713792

Kosten

€22,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)

€75,- bij deelname aan alle vier de dagen

 

Zondag 18 februari

Inleiders:
Broeder Nico Boere (ochtend)
en Franck Ploum      (middag)

Relaties en omgangsvormen
Stilstaan bij ons leven in een veranderende wereld kan niet zonder te kijken naar ons eigen gedrag en onze eigen omgangsvormen. In hoeverre draagt mijn gedrag bij aan die veranderingen in de wereld, maar ook aan veranderingen in mijn relaties in mijn directe omgeving. Het zijn vragen die al heel lang geleden aan mensen gesteld werden. Denk aan de Bergrede van Jezus, aan de ‘vermaningen’ van Franciscus. Paus Franciscus schreef in de voorbije jaren twee encyclieken die gaan over ons gedrag in de wereld en onze omgang met elkaar.
Op onze weg naar het nieuwe leven van Pasen is het goed om ons leven en onze relaties met elkaar en de wereld kritisch te beschouwen.

 

Zondag 25 februari

Inleider: Broeder Bram Hommel

De relatie met onszelf
“Alles zien vergaan” zingt Stef Bos. Nu in een tijd dat we de leefbaarheid van de aarde ondermijnen, de kansen op ontplooiing en gezondheid ongelijk verdelen, oorlogen voeren en mensen zien vervreemden van religieuze waarden en tradities. Geen wonder dat al deze spanningen gaan leiden naar grote veranderingen, zelfs naar een veranderingen van een tijdperk zei Paus Franciscus.
Ook in ons eigen leven veranderde er veel, wat hebben we nog om door te geven, of met de woorden van Stef Bos hoe kunnen we: “Alles zien vergaan en toch geloven in wat blijft”? We kijken naar persoonlijke veranderingen, maar ook naar ontdekkingen van wat gezien wordt als echt duurzaam te zijn. Hierbij maken we gebruik van bevrijdende teksten uit een kruisweg van Leonardo Boff, en de woorden van Paulus aan de Korintiërs: “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Zondag 3 maart

Inleider: Marjan Bosch (De Huijberg)

De relatie tussen mens en aarde
We onderzoeken onze relatie met de aarde. We maken contact met de grond waarop we staan. Onze ogen gaan open voor wat er leeft in en op de bodem onder onze voeten. Scherpen onze waarneming aan de wonderen van de schepping. We laten ons voeden door inspirerende teksten. Worden stil aan aardse bronnen. Ontdekken de daadkracht van verbondenheid met de natuur. Zetten stappen. Het wordt een afwisselende, muzische, stille, binnen-met-buiten-verbindende dag. Afhankelijk van het weer en de deelnemers zal een klein deel buiten beleefd worden.

Marjan Bosch woont sinds de oprichting in 2019 bij de Huijberg in Huijbergen. Ze draagt zorg voor duurzaamheid en aarde, (school-)tuin en (jeugd-)pelgrimages, vespers en communicatie, leefgemeenschap en leefomgeving.

 

Zondag 10 maart 

Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt

Onze relatie met de Eeuwige
Onze wereld verandert. In alle opzichten en in een tempo dat ons beangstigen kan. Op materieel zowel als geestelijk terrein: op het gebied van ecologie, klimaat, mentaliteit. Geen enkel facet van ons bestaan blijkt ongemoeid te blijven. Ook niet op religieus en maatschappelijk niveau. Dit zou kunnen leiden tot wanhoop en apathie als we naar de negatieve kanten van de veranderingen kijken. Maar we moeten ook de hoopvolle signalen willen opvangen en ons daardoor laten inspireren en bemoedigen. Onze ervaringen zijn niet nieuw. In de lange wereldgeschiedenis achter ons zijn meerdere van deze breekpunten aanwijsbaar. Het is aan ons om daar hoopvol, vertrouwvol en positief, creatief mee om te gaan. We kunnen zoveel leren van het verleden. In de tijd van Luther = en later ook Bach – waren er ook omslagpunten in de geschiedenis. Van onder andere hen kunnen we leren dat we ons houvast voor het nu en de toekomst niet alleen vinden in onze eigen inspanningen. Ook het geloof in en de overgave aan de Eeuwige kan en moet ons staande en gaande houden. Over onze relatie met de Eeuwige kunnen we onder meer geïnspireerd en bevestigd worden door de cantates “Gott soll allein mein Herze haben (BWV 169) en “Schmücke dich, o liebe Selle (BWV 180).

Voor de deelnemers aan deze bezinningszondag: als U de muziek met de partituur erbij mee wilt volgen, laat dat dan uitdrukkelijk bij de aanmelding weten.