Zondag 5 maart

nodigt broeder Nico Boere  ons uit om samen stil te staan bij de realiteit van het lijden en ons verlangen naar verlossing en bevrijding.

“Het kruis is geen symbool van een abstracte verzoening tussen mensen en God, maar een afschuwelijk martelinstrument dat de over-weldigende aanwezigheid van het kwaad in de wereld met angst-aanjagende concreetheid zichtbaar maakt. Jezus’ dood is geen abstract offer aan God, maar betekende allereerst het dramatische einde van een aan God welgevallig levens-project.” (E. Borgman, Metamorfosen, 2006, 2de druk, pag. 237)

Wat willen we als christen-gelovigen doen met ons levensproject?

Hebben we een levensproject?

[table “4” not found /]

De kosten, warme maaltijd inbegrepen, bedragen € 15.00 per zondag.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.abcfh.nl ,
bij  de receptie van Sint Marie no. 0164-642650 of per mail gencur@abcfh.nl.