Broederhuis SM (640x185)

Studie- en ontmoetingsdag

In juli 1854 wordt het oude Wilhelmietenklooster bewoond door ongeveer 40 weeskinderen, de Heren Verrijt, Romme en W. Lambrechts als lekenonderwijzers, drie priesters (de Eerw. Heren M. de Bie, A. Nelen, A. Graumans), en vier jonge mannen (Petrus Kerremans, Johannes Broumels, C. Barendrecht, C. Claassens) die zich aangemeld hebben als kandidaat broeders. De twee laatstgenoemden zullen zich binnen enkele maanden terugtrekken en J. Broumels zal binnen twee jaar overlijden. Toch zijn er plannen een pensionaat te openen voor “jongelingen van nette families uit het diocees Breda“.

Aan de hand van het erfgoed van onze voorgangers in het Wilhelmietenmuseum zullen de Broeders van Huijbergen op 12 juni a.s dit broze begin van 160 jaar geleden dankbaar herdenken met een waarderende terugblik op meer dan zeven eeuwen kloosterleven in Huijbergen.

Deze dag zal verzorgd worden door 4 gastsprekers

09.30  uur:  Ontvangst met koffie op Ste.- Marie

10.00  uur:  Br. Bram Hommel: welkomswoord

10.10  uur:  Br. Adri Franken: geschiedenis van de Wilhelmieten

10.30  uur:  Drs. Ruerd de Vries: Het Wilhelmietenarchief

11.00  uur:  Rondgang door het Wilhelmietenmuseum, (Wilhelmietenzaal)

12.00  uur:  Lunch

13.00  uur:  Br. Bram Hommel: Kloosters in Huijbergen 1278-2014, religieus leven in vele vormen

13.20  uur:  Drs. Richard de Beer: “Lesmateriaal in de kijkkast”, opticaprenten van de Broeders van Huijbergen

14.00  uur:  Rondgang door het Wilhelmietenmuseum, (congregatiezalen)029 Wilhelmietenmuseum k schilderij Siardus Bogaerts prior te Huijbergen 1653

15.00  uur:  Afsluiting op Sint Marie met koffie

 

Inschrijven is mogelijk tot 1 juni d.m.v. een mail naar: museum@m-muller.nl.

Kosten voor de gehele dag: €15,00.

Vooraf te betalen aan: ING nr.NL27INGB0004449312

t.n.v. Br. Overste, Ste.- Marie Huijbergen