Waakzaam als een profeet

Bezinningszondag 9 december
in het Broedershuis Sint Marie te Huijbergen
van 9.30 uur tot 15.15
Met maaltijd inbegrepen 20,00 euro
Aanmelden via franck@abcfh.nl of 0164-642650 / 06-48713792

Pablo Gargallo The prophet 1933

De adventstijd is een tijd van profeten. Grote visioenen en toekomstdromen worden naar voren gebracht met het oog op de geboorte van Jezus. Tijdens deze tweede bezinningsdag in de advent onderzoeken we wat die profeten eigenlijk voor ogen stond en welke positie zij innamen in de samenleving van hun tijd. Waarom roepen zij op tot waakzaamheid?
In het bijzonder kijken we naar de figuur van Johannes de Doper. Daarna zoeken we verbinding in ons eigen leven met hun boodschap.

Waarin laten wij Gods woord geschieden?
Hoe banen wij in ons leven een weg voor de Heer?
Ben ik waakzaam?
Zijn wij nog in voor profetisch geloven of
zitten we alleen nog maar romantisch bij de kribbe net kerst?

Misschien help het gedicht: Ga nu maar liggen liefste in de tuin” van Rutger Kopland ons een beetje op weg.

Begeleiding: br. Nico Boere en Franck Ploum