zondag 25 februari
(09.30 – 15.15)

 

Br. Theo Eijkhoudt laat ons stilstaan bij de Matthäus-Passion, onsterfelijk geworden door de muziek van  Johann Sebastian Bach. Maar we richten onze aandacht op de ook heel bijzondere teksten waarop hij zijn muziek gezet heeft.

Naast de letterlijk en compleet overgenomen hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie van Mattheus willen we ook heel nadrukkelijk stil staan bij de vrije teksten die zowel Bachs tekstdichter Christian Friedrich Henrici (Picander) – de vrije recitatieven en aria’s – als Bach zelf – de koraalstrofen – in het Bijbelse lijdensverhaal hebben ingelast.

Juist deze teksten doen een zeer sterk beroep op de luisteraar om zich “niet-onverschillig” open te stellen voor  wat ons in het aanhoren en betrokken beluisteren tegemoet komt. Uiteraard is de hele Matthäus-Passion te omvangrijk om die in één zondag te overwegen en beluisteren. We maken daarom een keuze uit de meest geladen en aansprekende onderdelen.

De beschouwingen zullen uitgaan van de eeuwenoude praktijk van de Lectio Divina (de goddelijke of geestelijke lezing.

Uw tijdige aanmelding (minstens een week van te voren) ontvangen we graag via de receptie van Sint Marie (0164-642650) of per mail bram@abcfh.nl.

De kosten, warme maaltijd inbegrepen, bedragen €15.00,- per zondag