Hele dag

Wereldgebedsdag zorg voor de schepping

OVERAL

Zorg voor de schepping De instelling van deze dag heeft te maken met de publicatie van de Encycliek "Laudato si" van Paus Franciscus in juni 2015. Het voornemen om de […]