In het Wilhelmietenmuseum wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waarin straks drie tentoonstellingen te zien zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan de plaats van het Huijbergse Wilhelmietenklooster in het Markiezaat Bergen op Zoom. De oude archieven van het Wilhelmieten klooster, die binnenkort ondergebracht worden in het West Brabants Archief, geven stof voor interessante verhalen die bovendien boeiend verteld worden door de conservator broeder Adrie Franken.

Een tweede expositie “kijk je rijk” maakt symbolen zichtbaar waar te gemakkelijk overheen gekeken werd of die vanwege de afstand aan het oog onttrokken bleven. Laat je verrijken door de verwondering voor de deskundige precisie, het geduld van de makers, en door hun kijk op het leven.

 

 

Tot 11 juni zal het ‘Zonnelied’ van Franciscus Assisi, verbeeld in de schilderijen en foto’s van Evelien Apeldoorn en Wendy van Velsen, te zien zijn. Dit lied is niet alleen het oudste in de Italiaanse volkstaal (Umbrisch dialect) geschreven lied, maar op een unieke manier geeft het uiting aan de verwantschap tussen mens en kosmos. Franciscus spreekt over zon en maan, vuur en water als over zijn broeders en zusters en ziet in ieders aard eigenschappen vanĀ  zijn schepper weerspiegeld.