Inhoud:

Na enkele ingrijpende mislukkingen gaat Franciscus op zoek naar richting in zijn leven.  Er gebeurd veel, zowel in hem zelf als in zijn relaties met vrienden en ouders. Maar het vermoeden dat hij op de juiste weg is groeit door een aantal bevestigende ervaringen en tenslotte bij het horen van een lezing uit het evangelie weet hij het zeker. Hij roept het uit “Dit is wat ik zoek”. Daarmee is zijn ontwikkeling zeker niet af, maar in dit weekend willen we vooral kijken naar deze begin periode. Door middel van verschillende werkwijzen proberen we onszelf te herkennen in het proces dat de jonge Franciscus zo dicht bij zijn schepper en daarmee zo dicht bij zichzelf bracht. De drie dagen hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders.

Deelname:

De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Specifieke ‘kennis’ omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit. U kunt zich inschrijven voor de data in oktober 2014 of voor de data in het voorjaar van 2015 (de ervaring leert echter dat van uitstel nogal eens afstel komt). We rekenen er op dat uw inschrijving (uiteraard behoudens overmacht) ook tot daad- werkelijke deelname zal leiden.  Er kunnen per keer maximaal 8 mensen deelnemen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wees er, bij belangstelling, dus snel bij!

Benodigde literatuur:

We verzoeken u vriendelijk om ‘De Geschriften van Franciscus van Assisi’, – Gottmer Haarlem – (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. U kunt De Geschriften zelf aanschaffen, maar wellicht ook lenen van anderen. Oudere of nieuwe uitgaven: ze zijn allen bruikbaar (mocht u bij de aanschaf van het boek desondanks nog problemen ondervinden, neem dan contact met ons op).

Kosten:

De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, maaltijden, koffie/thee en allerlei schriftelijke informatie) bedragen € 110,00 per persoon. De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.

Vormgeving:

De organisatie van deze dagen is in handen van de Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o. Uw gastheer is Br. Gérard Buijsse (custos). De inhoudelijke begeleiding is in handen van Br. Bram Hommel en Piet de Bruijn.

Voorjaar 2017 :

Donderdag 20 april, 16.30 uur (voor de vesperdienst) t/m zondag 23 april, 14.00 uur (na het middagmaal)

Najaar 2017 :

Donderdag 26 oktober , 16.30 uur (voor de vesperdienst) t/m zondag 29 oktober, 14.00 uur (na het middagmaal)

Informatie en opgave:

Voor aanvullende informatie en opgave/inschrijving kunt U terecht bij:  Piet de Bruijn (custos)
telefoon: 0164 – 24 84 85                    e-mail: piet.debruijn@home.nl