Voor de Veertigdagentijd gaat onze aandacht ditmaal uit naar de plaats van de 3 goddelijke deugden en vergeving in ons leven. Ook vergeving, want vergeving is liefde ontvangen als we zelf vergeving verkrijgen en liefde geven als we anderen kunnen vergeven.

Liefde staat hier voor barmhartig zijn, zowel voor ons zelf als voor anderen. Uit deze liefde mogen we de hoop putten en er ook in geloven dat we in Gods handen zijn, geschreven staan in de palm van zijn hand en dat Hij ons trouw blijft. Dit fundamenteel christelijk besef zien we even sterk bij katholieken als protestanten. Deze thematiek komt vooral heel sterk tot uiting bij Luther. En via hem ook bij Bach.  Die heeft er dan ook meerdere cantates aan gewijd. Onze keuze is gevallen op “Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht” (BWV 105) en “Barmherziges Herze der ewigen Liebe (BWV 185). Samen willen wij stilstaan bij de overweging van deze teksten en de manier waarop die door Bachs muziek extra zijn uitgediept.

Nb. Als U de muziek met een partituur wilt volgen, laat dat dan even weten bij uw aanmelding.