In Jakarta werd het atelier Komata bezocht waar nog steeds gewerkt wordt om (ex) leprapatiënten in staat te stellen productief werk te verrichten. Door nauwgezet te werken hebben de producten van Komata zoals, blouses, T-shirts en schoolkleding een goede naam gekregen op de locale markt. Tijdens dit bezoek werden 80 voedsel pakketten aan de inwoners verstrekt.

Een tweede project dat door H.O.S. gesteund wordt is de U.B. Sani te Pati waar 14 patiënten en twee gezonde kinderen een leefgemeenschap vormen. De belangrijkste bron van inkomsten is een Greenhouse waar sierplanten gekweekt en verkocht worden. Maar ook de tuinen en de rijstvelden zijn van belang. Voor de bevloeiing werd door H.O.S o.a een nieuwe dieselpomp ter beschikking gesteld.

Ook het project van Pak Suprapto, een goede vriend van de oprichter van H.O.S. dhr. Piet Timmermans, en een goede bekende van broeder Leo, werd in Kelet bezocht. In eenvoudige behuizing worden 39 ouderloze kinderen tot het einde van hun middelbare schoolopleiding begeleid. Een kleine veestapel: 8 koeien, 4 kalveren en een stier, levert melk voor de Basisschool leerlingen en mest voor het biogas waarmee gekookt wordt. Aan alle leerlingen werd een pakket met schoolbenodigdheden aan geboden.

Ten zuiden van Pati, tussen Rembang en Blora ligt het project Wireskat waar 36 genezen lepra patiënten onder de verantwoordelijkheid van de parochie een leefgemeenschap vormen. Het resultaat van hun werk, bloemen, bloempotten en naaiwerk, moet via de parochie Blora op de markt gebracht worden. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een voedselpakket voor iedereen.

Vanuit Jogyakarta werden de contacten vernieuwd met Purwokerto, waar een nieuw model van verzorging wordt toegepast. De patiënten kunnen thuis blijven wonen maar worden begeleid in het gebruik van hun medicijnen en in het op de markt brengen van hun producten zoals stekjes, gepelde uitjes en palmsuiker. Een plan voor een centraal onderzoekcentrum zal in studie genomen worden.

Het laatste project wat bezocht kon worden was Naob, gelegen op het eiland Timor en 6 uur reizen van Kupang. Ongeveer 300 mensen, patiënten, ex-patiënten en medewerkers gaven het H.O.S.-gezelschap een warm onthaal. Met steun van de plaatselijke regering, de kerk en particuliere sponsors uit Indonesië en daarbuiten is het project onder de leiding van de PRR zusters uitgegroeid tot een medisch centrum waar tot nu toe meer dan 520 patiënten werden opgenomen en gerevalideerd. Ook hier kregen de bewoners, nu in de vorm van sarongs en teensandalen, een praktisch aandenken aan dit bezoek.

Deze zelf betaalde reis heeft de werkers van H.O.S. ervan overtuigd dat de aan hen toevertrouwde sponsorgelden goed gebruikt worden.Uw giften blijven welkom op:

ING: 471 06 29 t.n.v. M.Jansen Alphen inzake Lepra-actie.