Waakzaam bij verborgen leven

 

Bezinningszondag 2 december
in het Broedershuis Sint Marie te Huijbergen
van 9.30 uur tot 15.15
Met maaltijd inbegrepen 20,00 euro
Aanmelden via franck@abcfh.nl of 0164-642650 / 06-48713792

De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth beschreven in het evangelie van Luka, hoort bij de klassiekers van de tijd voor Kerstmis. Hoewel hun kinderen zich roeren aan de binnenkant en nog niet levensvatbaar zijn, laten hun moeders in hun ontmoeting al zien waar zij draagsters van zijn. Want ontmoeting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de ander verheven. Ontmoeting gebeurt in het geraakt zijn door de ander, haar ervaring en haar blik. Ontmoeting met God gebeurt in de ontmoeting met mensen, in een ander mens, anders dan ik.

 

Hoe kunnen we daar oog en oor voor ontwikkelen?
Hoe kunnen we daar waakzaam bij zijn?
Aan de hand van het bijbelverhaal van Maria en Elisabeth verkennen we via verschillende werkvormen waar in ons eigen leven zich verborgen leven aandient. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.