“De H. Familie in Nazareth toont ons een levende spiegel van leven in eenvoud en geloof in God, we lezen dit in het evangelie waar verteld wordt over de besnijdenis van Jezus. De H. Familie offerde een koppel duiven in Gods tempel”. Aldus Mgr. Agustinus Agus in zijn homilie bij gelegenheid van de inzegening van het huis voor de Johannes van Hooydonk communiteit van de MTB-broeders te Putussibau (29/12/2010). Mgr. Agustinus Agus als Bisschop van Sintang ging voor in de viering van de eucharistie en werd daarin bijgestaan door P. John Suri, SMM en P. Paulus, SMM in aanwezigheid van 200 gelovigen van de Parochie van het Onbevlekte hart van Marie te Putussibau.

Al meer dan 11 jaar verblijven de broeders die werken in de stad aan de bovenloop van de kapuas rivier in een voormalig asrama aan de oever van een zijrivier van de Sibau. Met de bouw van dit nieuwe huis en de inzegening ervan hoopt de Bisschop, en met hem ook de gelovigen van Putussibau, dat de MTB-broeders in staat zullen zijn om meer kleur te geven aan de opvoeding in de samenleving van het binnenland waar de kwaliteit van het onderwijs dikwijls te weinig aandacht krijgt van de regering. In de stad aan de bovenloop van de Kapuas zijn de MTB-broeders direct bij het onderwijs betrokken en hebben tevens de zorg overgenomen voor de scholen van de stichting Karya Budi die eerst eigendom waren van het bisdom, van de kleuterschool tot en met de hogere middelbare school (SMA).

In zijn homilie gaf Mgr. Agustinus Agus, opnieuw uiting aan zijn vreugde omtrent de aanwezigheid van de MTB-broeders in de scholen van het bisdom. In zijn woordje liet P. John Suri, SMM als pastoor van de Parochie van het Onbevlekte hart van Marie hetzelfde geluid horen. “Samen met de gelovigen van Putussibau ben ik heel blij met de aanwezigheid van de MTB-broeders in onze parochie, want ze zijn niet alleen actief in het onderwijs of in het begeleiden van de leerlingen op het ‘asrama’, maar zijn ook behulpzaam bij de pastorale zorg voor de staties” zei hij.

Br. Gabriel R. Tukan bracht in zijn woordje als provinciaal van de MTB-broeders in Indonesië naar voren dat de broeders zich vooral inzetten om het bisdom te helpen met de scholen en de pastorale zorg voor de jeugd. Ondanks alle beperkingen die er zijn, zowel wat personen betreft als ook financieel, willen we proberen ons in te zetten voor de jeugd. Wij zijn blij en dankbaar voor alle hulp van Monseigneur en van de gelovige gemeenschap die ons, sinds onze komst in Putussibau tot aan de inzegening van dit huis, veel geholpen en gesteund hebben. “Moge dank zij dit nieuwe huis dat staat onder de bescherming van Mgr. J. van Hooydonk, onze broeders die het vertrouwen hebben gekregen om hier in Putussibau te werken zich beter kunnen richten, niet alleen op het werk op school en het ‘asrama’, maar vooral om een getuigenis geven van een leven in eenvoud en geloof in Gods voorzienigheid als religieuzen die tegen een stootje kunnen” aldus de broeder die door goede bekenden ook wel broeder Gebi genoemd wordt. (Br. Kris Tampajara, MTB)