Br Edward
Broeder Edward Jansen koos in 1944 voor een leven als broeder en werkte tientallen jaren in het onderwijs. Hij specialiseerde zich als leraar in de exacte wetenschappen en was een daadkrachtige schooldirecteur in Breda, waar hij ook aan de wieg stond van de scholengemeenschap Markenhage. Vier jaar geleden verliet hij zijn geliefde stad Breda en woont momenteel in de broedergemeenschap te Huijbergen waar hij ook verzorgd wordt.

br Reginald

Br. Reginald Poelstra maakte dezelfde levenskeuze in 1949. Alhoewel ook hij de schooljeugd een warm hart toedroeg lag zijn werkterrein toch grotendeels buiten de school. Als directeur van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen te Ossendrecht coördineerde hij de pedagogische begeleiding voor de interne leerlingen van de gelijknamige LTS. Toen het internaat overbodig was geworden schiep hij samen met vele medewerkers een open gemeenschap die de kern was van het bezinningscentrum. Een belangrijke periode was ook de tijd dat hij als algemene overste de eindverantwoordelijkheid droeg voor heel de broedergemeenschap in Nederland, Brazilië en Indonesië.

br Paschalis

Ook broeder Paschalis gaf in 1949 een richting aan zijn leven waar hij nooit op terug is hoeven te komen. Met een natuurlijk gezag, een sterk lijf en een groot aandachtig hart voor anderen heeft hij het allergrootste deel van zijn leven op de Volksabdij te Ossendrecht gewoond en gewerkt. In de periode van het internaat begeleidde hij de jongens als groepsleider en later was hij multi-inzetbaar. Waar hij nodig was daar was hij ook te vinden. Of het nu in de tuin was om te snoeien, in de kapel als koster, in het ontmoetingscentrum als barkeeper, of onder een wasbak om een verstoppingsprobleem op te lossen, hij was er. Sinds 2001 woont ook hij in Huijbergen in het broederhuis Sint Marie waar hij tot voor kort de zorg had voor de kapel en alles wat daar mee samenhangt.claudiusK1991

Broeder Claudius Kuijpers besloot in 1949 het voorbeeld te volgen van de broeders die hij in zijn omgeving in Breda had leren kennen, en koos voor een dienstbaar en religieus geïnspireerd leven als broeder. Tot 1959 was hij werkzaam in het basis onderwijs maar daarna werd hij leraar wis- en natuurkunde op de Franciscus Mulo te Huijbergen waar de broederkandidaten hun eerste opleiding genoten. In 1968 vertrok hij naar Indonesië waar hij zijn talenten vooral kon aanwenden voor het onderwijs aan de leerlingen van de SMA te Nyarumkop. Zijn nauwkeurige manier van werken maakte hem niet alleen tot een deskundige econoom, maar gaf ook een toegevoegde waarde aan het vele stencilwerk dat door zijn handen ging. Al bijna dertig jaar woont en werkt broeder Claudius nu in de broedergemeenschap van de Jalan Pattimura te Pontianak.

br Adri

Broeder Adri Brooijmans deed in 1964 een beslissende stap in zijn leven en koos er voor zich te blijven ontplooien als broeder. Deze keuze heeft hij in de loop van vijftig jaar op tal van manieren vorm gegeven. Aanvankelijk als groepsleider op het pensionaat Sint Marie te Huijbergen. Nauw was hij betrokken bij de start en de ontwikkeling van het open huis “Tijdsat” waar dakloze migranten een onderdak vonden. Later zette jij zich in voor “De Stoof” te Oudenbosch en momenteel is hij nauw betrokken bij de Pelgrimshoeve in Vessum”. Door zijn manier van leven en werken probeert hij geest en hart open te houden voor alledaagse menselijke behoeften en waarden.