Franciscus van Assisi

Driedaagse

‘keerdagen met Franciscus’

Door de Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom in samenwerking met de Broeders van Huijbergen.

De ‘Keerdagen’  (denk aan omkeren, inkeren, bekeren) zijn bedoeld als een blik op ons leven door een Franciscaanse eyeopener. Op weg naar de vervulling van zijn ambitieuze idealen bereikt hij een keerpunt en kiest voor een weg naar zijn werkelijke bestemming. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, en de parallellen ontdekken in ons eigen leven en onze eigen ervaringen.

Deelname:
De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Specifieke ‘kennis’ omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is  niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit.

U kunt zich inschrijven voor de dagen in het voorjaar (22-25 maart)
of het najaar  (25-28 oktober) van 2018.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich open stellen en actief aan het gehele programma kunnen deelnemen.
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn bedragen € 110,00 per persoon.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Piet de Bruijn (custos)
tel. 0164 – 24 84 85 of e-mail piet.debruijn@home.nl