Kijk je rijk

Op zaterdag 8 april werd de tentoonstelling Kijk je Rijk in het Wilhelmietenmuseum  officieel geopend. Broeder Adrie Franken gaf een korte toelichting op de historische band tussen het Wilhelmietenklooster en de Markiezen van Bergen op Zoom.

De kunstenares Evelien Apeldoorn liet ons meekijken naar het tot stand komen van haar schilderijen en de foto’s van Wendy van Velsen van de elementen, waarbij beiden zich lieten inspireren door het zonnelied van Franciscus van Assisi.

De christelijke symbolen zoals die in de katholieke kerk gebruikelijk geweest zijn en nog gebruikt worden werden toegelicht door Johanna Jacobs en broeder Bram stelde de nieuwe leden voor van de “Stichting tot behoud van Religieus erfgoed in Huijbergen”, die zorg gaat dragen voor het beheer van het Wilhelmieten museum. Dit bestuur stelt zich als doel om als goed erfgenaam zorg te dragen voor het behoud van een rijke erfenis aan objecten, inspirerende christelijke bronnen en wijze inzichten, maar ook om deze erfenis steeds te “transcriberen” en zo leesbaar en herkenbaar mogelijk te houden.

Tot slot klonk er een welgemeend applaus voor de leden van het bestuur en voor alle vrijwilligers die op tal van manieren bijdragen hebben aan het tot stand komen van deze tentoonstelling waar iedereen zich rijk mag komen kijken.

Voor de kinderen is er een leuke speurtocht, die ouders, opa’s en oma’s met hen samen kunnen doen.

De data zijn: 8 en 9 april, 22 en 23 april, 13 en 14 mei, 27 en 28 mei, 10 en 11 juni, 24 en 25 juni, van 14.00u tot 16.30u.