Van vrijdagavond 28 tot en met zondagavond 30 april 2017

is er gelegenheid om met enkele broeders in gesprek te gaan over ervaringen met oude waarden zoals eenvoud, dienstbaarheid en broederschap.  Deze waarden zijn richtinggevend geweest voor het leven en werken van de broeders. Het zou zomaar zijn dat deze oude waarden nog steeds iets met kwaliteit van (samen)leven te maken hebben, of zou de tijd daarvoor echt voorbij zijn?

Omdat  een goed gesprek hierover verrijkend kan zijn voor alle deelnemers stellen de broeders het op prijs hierover met belangstellenden inzichten en ervaringen te delen. Onder de begeleiding van Kees van der Ham krijgt u alle gelegenheid de verhalen van de broeders en de andere deelnemers te verbinden met uw eigen verhaal. Gedurende dit weekend  krijgt u ook de gelegenheid om deel te nemen aan het ritme van de dagorde en aan te sluiten bij de gebedsdiensten van de broeders.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:
broeder Bram Hommel tel. 0164 – 642582 e-mail bram@abcfh.nl
of
Kees van der Ham tel. 0165 – 532561 e-mail cvanderham@home.nl