Zondag 1 december is broeder Theo Eijkhoudt onze inleider op het thema “loslaten en ontvangen”.

Heel treffend wordt dit thema in woord en muziek uitgedrukt in Bachs cantate “Was frag ich nach der Welt”, een inspirerende Adventscantate. Deze kan goed gevolgd worden door de cantate “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe”. Dat Gods Zoon in onze wereld binnentreedt is geen verdienste van onze kant. Het is een geschenk, de gave van Gods Oerliefde voor de mens. In deze cantate worden we opgeroepen deze Oerliefde van God te prijzen. Hij handelt door ons mensen met Abraham, Johannes de Doper en Maria als dragers en verkondigers van de belofte. En Zacharias gaat ons voor in de lofprijzing van God.

Het programma voor deze zondag, dat gelijk is aan de overige twee bezinningszondagen van deze advent ziet er als volgt uit:
09.30 uur        eucharistieviering (optioneel)
10.15 uur          koffie met de broeders
10.45 uur         inleiding en gesprek 1
12.30 uur         warme maaltijd en pauze
13.45 uur         inleiding en gesprek 2
15.00 uur         meditatieve afsluiting
15.15 uur          koffie met de broeders (optioneel)

Kosten
€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)
€50,- bij deelname aan alle drie de dagen

Inschrijven
(uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)
franck@abcfh.nl
receptie broederhuis: 0164 – 642 650

Informatie
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl
Franck Ploum        – franck@abcfh.nl  / 06-48713792