De openkloosterdag in Huijbergen was deze keer niet zozeer gericht op de activiteiten van de broeders maar vooral op de binnenkant van ons handelen, daar waar we geestverwanten, broeders en zusters, van elkaar kunnen zijn.

Onder de milde maar richtinggevende begeleiding van Jos van Genugten kregen een 40 tal belangstellenden een kijkje achter de schermen van hun handelen, waar niet alleen planning, bezinning en evaluatie te vinden zijn maar ook een rijkdom aan gaven, zoals inspiratie, talenten enz.

Het domein van de spiritualiteit blijkt vooral te maken te hebben met deze rijkdom, die niet te verwerven is maar wel ervaarbaar. Vanuit de gewaarwording van deze ontvangen rijkdom komt een verandering van ons denken en voelen, van willen en handelen op gang, waardoor een mens zichzelf kan ontplooien tot een mooie en gave mens.

In de christelijke spiritualiteit zijn de ontmoeting met God (mysteria), het leven in gemeenschap (koinonia) en de dienstbaarheid (diaconia) wezenlijke kenmerken. Alhoewel hun inzet als onderwijzer en opvoeder in de samenleving bepalend is geweest voor hun image zijn gebed, gemeenschapsleven en dienstbaarheid alle drie even belangrijk in het leven van de broeders.

Kenmerkend voor de binnenkant van hun activiteiten zijn:

  • – aandacht voor de zwakkeren
  • – barmhartigheid
  • – gastvrijheid
  • – gehoor geven
  • – er op afgaan

Uit de verhalen van de deelnemers bleek dat deze eigenschappen nog steeds als waardevol beleefd en gezien worden en bovendien heel relevant voor een menswaardige Westerse samenleving.
Alle reden dus om dankbaar terug te zien op een dag, die zicht bood op een rijke tijdloze bron van spiritualiteit.