Op weg naar vruchtbaar land

 

Voordat het volk hun beloofde land mag binnengaan, moet het de Jordaan oversteken. De Jordaan is de rivier die de vloeibare lijn tussen leven en niet-leven markeert. Door het water gaan betekent tot leven komen, mens worden en verrijzenis in jezelf mogelijk maken.

De veertigdagentijd is een tocht van woestijn naar vruchtbaar land. Deze tijd staat symbool voor het zoeken in ons eigen leven naar menswording en leven als verrezen mensen. Dat betekent niet alleen dat jijzelf tot leven mag komen, maar dat je ook de vraag: ‘mens, waar ben je?’ verstaat en die vraag hoort als een oproep ieder ander mens tot leven te wekken.

 

Inleiders: Broeder Nico en Franck Ploum

Zondag 24 Maart   Dagprogramma
09.30 uur         eucharistieviering (optioneel)
10.15 uur         koffie met de broeders
10.45 uur         inleiding en gesprek 1
12.30 uur         warme maaltijd en pauze
13.45 uur         inleiding en gesprek 2
15.00 uur         meditatieve afsluiting
15.15 uur         afsluiting – koffie met de broeders

Kosten
€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)
€70,- bij deelname aan alle vier de dagen

Broederhuis Ste.-Marie
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen

Inschrijven:  (uiterlijk vrijdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)
franck@abcfh.nl
receptie broederhuis: 0164 – 642 650

Informatie
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl
Franck Ploum        – franck@abcfh.nl            06-48713792
www.abcfh.nl