Met waakzame aandacht

Br. Theo Eijkhoudt

Het thema “Wat betekent de komst van je Verlosser” is een vraag. De viering, herdenking, van deze komst vraagt een waakzaamheid van onze kant,
een gerichtheid op Zijn komst naar ons toe. De komst naar onze wereld is historisch, maar zij moet in ons persoonlijk leven steeds opnieuw gestalte krijgen. Dat vraagt waakzaamheid en bereid zijn. Dit te overdenken aan de hand van de cantate “Wachet auf ruft uns die Stimme” zal hopelijk inspirerend werken.

Met het beluisteren en overwegen van de cantate “Herz und Mund und Tat und Leben” scharen wij ons in het gezelschap van Maria, Elisabeth en Johannes de Doper, die samen met het volk van Israël de langverwachte Verlosser verbeidden.

Aan de hand van de teksten van deze cantates en de sublieme muzikale uitbeelding ervan door Johann Sebastian Bach hopen we samen geïnspireerd aan de verwachtingsvolle Adventstijd te kunnen beginnen.

Zondag 03 december
in het Broederhuis Sint  Marie te Huijbergen
van 9.30 tot 15.15
voor €15.00 per zondag
aanmelden per mail gencur@abcfh.nl
of receptie Sint Marie (0164-642650)