Buiten RH51 (704 x 396)Op maandag 13 april opent het Mondiaal Centrum Breda zijn deuren in het broederhuis aan de Roland Holststraat, waar sinds hun vertrek uit de Karrenstraat (1960) de broeders van Huijbergen in een leefgemeenschap woonden. In deze leefgemeenschap, meestal communiteit genoemd, had iedere broeder een eigen kamertje maar de maaltijden, ontspanning en gebed werden steeds gemeenschappelijk gedaan. Zorg voor elkaar en voor een leefsfeer waarin ieder tot zijn recht kon komen waren daarbij van vitaal belang, maar in het alledaagse proberen bereikbaar te blijven voor de invloed van Gods liefde was heel specifiek voor hun leven en werken.

Hun werk op tal van scholen en organisaties in Breda werd gedragen en geïnspireerd door hun gemeenschappelijke sensitiviteit voor God, de schepper van alle leven. Hun zorg ging daarbij vooral uit naar degenen die om welke reden dan ook, meer aandacht nodig hadden om zich goed te kunnen ontplooien.MCB Breda

Wij zijn blij dat met de opening van het Mondiaal Centrum Breda het verleden van dit broederhuis weer tot leven komt in een nieuwe context. Het huis blijft op deze manier in dienst staan van een gemeenschap waar plaats en aandacht is voor iedereen vooral voor degenen die ervaren dat mensen elkaar nodig hebben om staande te blijven. Voorlopig zal hiertoe op maandag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 gelegenheid geboden worden in de vorm van een Open Inloop. Van daaruit kan dit huis tot ’thuis’ worden waarin openheid en een gevoel van veiligheid hand in hand gaan, waar in openheid en respect voor elkaar iedere mens zichzelf mag zijn en worden.

Wij wensen de buurtbewoners van Boeimeer, de vele vrijwilligers en het bestuur van M.C.B. een duurzaam en creatief geduld toe.