Vandaag ontvingen vijf jonge mannen in Yogyakarta hun “boetekleed”, een lang habijt van handgeweven stof met witte en zwarte draden, waar in IndonesiĆ« ook wel dweilen van gemaakt worden. Sinds de middeleeuwen heeft dit soort weefsel iets met bekering te maken. Zwarte en witte draden komen om beurten aan de oppervlakte. Goed en kwaad wisselen elkaar af, het leven is steeds opstaan en weer vallen, maar toch iedere keer weer opstaan.

Een novice kiest ervoor zich te willen ontplooien als broeder, dat is iemand die zijn zwakke kanten wil kennen maar er niet aan onderdoor gaat omdat hij gelooft in de kracht van Gods liefde.

Voor deze toog wordt uitgereikt spreekt de priester een zegen uit: Heer wij vragen u omwille van uw overvloedige barmhartigheid, zegen dit symbool dat als een uiterlijk teken van bekering gedragen werd door onze voorgangers uw dienaren, en breng uw liefde tot bloei in hen die dit kleed nu gaan dragen.

Ook wordt een touw uitgereikt dat als gordel gebruikt wordt maar ook als teken dan men zich wil binden aan Jezus en aan zijn rijk waar vrede heerst en recht.