OMGAAN MET TOEKOMST

Pieter van Ginneken

Middenin de Advent bezinnen we ons op wat dat is, hoe dat werkt: Toekomst! Soms is het onduidelijk waar we met onze toekomst aan toe zijn. We onderscheiden twee typen van toekomstbeleving: sommigen denken hun toekomst aardig onder controle te hebben, anderen vertrouwen hun toekomst toe aan het ‘geheim van het Leven’.

Enerzijds MAAK-toekomst, anderzijds ONTVANG-toekomst, eigenbaat bij IETS tegenover belangeloze verbintenis met IEMAND.

Deze twee opties zullen we op waarde schatten, en kritisch tegen elkaar afwegen. Daarna gaan we in gesprek over wat we persoonlijk hebben meegemaakt: wat gebeurde er concreet toen ONTVANG-toekomst de overhand kreeg in ons leven? We gingen bijvoorbeeld op pelgrimstocht, waagden ons in de woestijn van het gebed, beseften dat we altijd weer voor de allereerste drempel staan, dat ons levenseinde levensbegin zal zijn; we raakten vervuld van dankbaarheid op voorhand, kome wat komt; we ontdekten dat Gods nieuwheid niet verslijt, integendeel!

Zondag 17 december
in het Broederhuis Sint Marie te Huijbergen
van 9.30 tot 15.15
voor €15.00 per zondag
aanmelden per mail gencur@abcfh.nl
of receptie Sint Marie (0164-642650)