Mens waar ben je?

 

Komt, in de woestijn van deze Veertigdagentijd, Pasen al binnen mijn bereik? Een vraag die je ook achterstevoren kunt lezen: Kom ik al binnen het bereik van Pasen? Draait alles om mij, met Christus nog net aan de horizon, of gaat de bezieling juist uit van Hem, en mag ik alvast binnen zijn actieradius vallen? “Zou Hij die het oog maakte Zelf niet zien?” Perspectief-draai van 1800, om tureluurs van te worden.

Welnee, zeggen dan de iconenschilders, gewoon lef hebben, kijken wat er gebeurt! In hun afbeeldingen verwerken zij perspectieflijnen die op het eerste gezicht helemaal niet kloppen, maar die – als je het eenmaal doorhebt – een diep spiritueel besef weergeven: staar je niet langer blind op je vermeende centrale positie, krabbel eerbiedig achteruit om Christus en de zijnen op je toe te laten.

“Mens waar ben je? – Heer, maak dat ik zien kan.”  Iconen brengen in beeld hoe wij ons hart kunnen afstemmen op Hem die Liefde wekt.

Inleider: Pieter van Ginneken

Zondag 17 Maart   Dagprogramma
09.30 uur        eucharistieviering (optioneel)
10.15 uur         koffie met de broeders
10.45 uur         inleiding en gesprek 1
12.30 uur        warme maaltijd en pauze
13.45 uur         inleiding en gesprek 2
15.00 uur        meditatieve afsluiting
15.15 uur         afsluiting – koffie met de broeders

Kosten
€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)
€70,- bij deelname aan alle vier de dagen

Broederhuis Ste.-Marie
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen

Inschrijven:  (uiterlijk vrijdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)
franck@abcfh.nl
receptie broederhuis: 0164 – 642 650

Informatie
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl
Franck Ploum        – franck@abcfh.nl            06-48713792
www.abcfh.nl